Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan

Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan
Drs. Abdul Kap
NIP. 19640819 199803 1 002
Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Hukum
Malisye C. Sjioen, S.STP, M.Si
NIP. 19830827 200112 2 001
Kepala Sub Bidang Ekonomi
Kepala Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
Hendrina Y.S.Manuel,S.Sos
NIP. 19670701 200212 2 006
Staf/Pelaksana
Serfice O. G. Ae
NIP. 19851009 201406 2 003

Farika Suhanda,S.Kom